dung-lieu-mang-voi-cac-bien-phap-tranh-thai-truyen-mieng-neu-khong-can-than-van-co-the-bi-dinh-nhu-thuong-2

Đừng "liều mạng" với các biện pháp tránh thai truyền miệng, nếu không cẩn thận vẫn bị "dính" như thường

Đừng “liều mạng” với các biện pháp tránh thai truyền miệng, nếu không cẩn thận vẫn bị “dính” như thường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *